doxa enartaki
hotel pelagos papakonstantinou negroponte resort
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Από την ΚΕ∆/ ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας όλων των Εθνικών κατηγοριών (αξιολογηµένοι την αγωνιστική περίοδο 2015-2016), που θα συµµετάσχουν στο σεµινάριο αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση (µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ένωσής τους) στο FAX 2109359666, αποκλειστικά και µόνο στις παρακάτω ηµεροµηνίες:
 
- ∆ιαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 1ης κατηγορίας (Super League,) από 30 Μαΐου έως 03 Ιουνίου 2016

- ∆ιαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 2ης κατηγορίας (Football League), από 06 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου 2016

- ∆ιαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 3ης κατηγορίας (Γ΄ Εθνικής), από 13 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2016

- ∆ιαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας 4ης κατηγορίας και γυναίκες διαιτητές  από 20 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου 2016

- Οι εκπαιδευτές θα υποβάλουν αίτηση στη ίδια χρονική προθεσµία που θα υποβάλλουν και ως παρατηρητές.
 
- Όσοι είναι µόνο εκπαιδευτές θα υποβάλλουν αίτηση από 20 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου 2016.
 
H αίτηση των Παρατηρητών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παράβολο των:  

- εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ για τη Super League
- ογδόντα (80 €) ευρώ για τη Football League
- εξήντα (60 €) ευρώ για τη Γ΄ Εθνική 
- πενήντα (50 €) ευρώ για τη ∆΄ κατηγορία 

Η αίτηση των Εκπαιδευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο των πενήντα (50 €) ευρώ.

Σηµειώσεις

1. ∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεως έχουν και όσοι συµµετείχαν στο σεµινάριο περιόδου 2015-2016 και απέτυχαν σε γραπτές ή αγωνιστικές δοκιµασίες και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό ∆ιαιτησίας.

2. Υποψήφιοι νέοι Παρατηρητές-Εκπαιδευτές, που δεν ανήκουν σε καµία κατηγορία, θα υποβάλλουν αίτηση από 27 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2016

3. Η αίτηση των ΝΕΩΝ Παρατηρητών-Εκπαιδευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παράβολο των: 

- πενήντα (50 €) ευρώ για παρατηρητής 
- πενήντα (50 €) ευρώ για εκπαιδευτής 

4. Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων των νέων υποψηφίων βοηθών διαιτητών 3ης και των νέων υποψηφίων διαιτητών 4ης κατηγορίας περιόδου 2016-2017 θα σας γνωστοποιηθεί µε νεότερο έγγραφό µας.

Επίσης: 

> Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές οι οποίοι θα λάβουν µέρος στα σεµινάρια προεπιλογής θα πρέπει να προσκοµίσουν υποχρεωτικά αντίγραφο ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 
> Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν µαζί τους υποχρεωτικά:  αντίγραφο ποινικού µητρώου, το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό γεννήσεως

> Κατά την προσέλευση και για να γίνει δεκτή η συµµετοχή στα σεµινάρια πρέπει να προσκοµίσουν:

- οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές όλων των κατηγοριών πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή ιδιώτη ιατρό µε τις σχετικές γνωµατεύσεις.
 
- οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές όλων των κατηγοριών οφθαλµολογική εξέταση από δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιώτη ιατρό µε τις σχετικές γνωµατεύσεις (για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωµάτων).